Artysta na rynku pracy

Podczas debaty poruszymy problemy, dotyczące sytuacji artystów i twórców na rynku pracy oraz możliwości wsparcia tej grupy zawodowej, między innymi:

  • ekonomiczne uwarunkowania podaży na rynku pracy artystów,
  • mobilność artystów,
  • problemy szkolnictwa artystycznego i możliwości rozwoju kariery przez absolwentów uczelni artystycznych w Polsce,
  • problemy socjalne związane z branżą artystyczną.

Moderacja: dr Marta Ipczyńska oraz dr Natalia Mrozkowiak (Instytut Kulturoznawstwa WSG).

Projekt „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce”, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i Fundację Pro Cultura, jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Głównym celem projektu jest zbadanie tendencji na rynku pracy twórców i artystów oraz wskazanie szans i zagrożeń jego rozwoju. Działania realizatorów projektu zmierzają do przedstawienia rekomendacji dla krajowej i samorządowej polityki zatrudnienia w sektorze kultury, zracjonalizowania polityki kulturalnej i zarządzania instytucjami kultury oraz stworzenia podstawy do monitorowania i ewaluacji tendencji na rynku pracy twórców i artystów.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu, dr Natalia Mrozkowiak: tel. 52 567 00 57 lub natalia.mrozkowiak@byd.pl.

fot. Elżbieta Schulz / więcej zdjęć z debaty "Artysta na rynku pracy" w GAZETONIE

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kreatywna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro APK czynne od pon. do piąt. w godz. 8:00–16:00 W pozostałe dni nieczynne.

Muzeum Fotografii oraz galeria czynne dla zwiedzających od wt. do piąt. w godz. 11:00–17:00 oraz w sob. w godz. 10:00–14:00. W pozostałe dni nieczynne.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki