PRZESTRZEŃ FILMOWA

Przestrzeń Filmowa APK to: warsztaty krytyki filmowej dla młodzieży i dorosłych, otwarte projekcje filmowe, dyskusje oraz spotkania z twórcami (Movie Mówi Project, Creative Minds). Przestrzeń stwarza możliwość aktywnego uczestnictwa w bydgoskich wydarzeniach filmowych i artystycznych (wolontariat, praktyki studenckie).

Kontakt: apk@byd.pl

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kulturalna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro czynne od pon. do piąt. w godz. 9.00–17.00 (pok. L103).

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki