PRZESTRZEŃ FILMOWA

Przestrzeń Filmowa APK to: warsztaty krytyki filmowej dla młodzieży i dorosłych, otwarte projekcje filmowe, dyskusje oraz spotkania z twórcami (Movie Mówi Project, Creative Minds). Przestrzeń stwarza możliwość aktywnego uczestnictwa w bydgoskich wydarzeniach filmowych i artystycznych (wolontariat, praktyki studenckie).

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki