Przestrzeń LITERACKA

Przestrzeń Literacka to miejsce spotkań ludzi zainteresowanych sprawami literatury, forum dla prezentacji osiągnięć twórców literatury oraz dla żywej wymiany poglądów. Poprzez twórczość inspiruje i  kieruje spojrzenie ku mało widocznym aspektom rzeczywistości. Jej istotnym rysem jest jednak otwartość na różnorodne pomysły i koncepcje. W ramach Przestrzeni Literackiej odbywają się spotkania autorskie, warsztaty literackie, wieczory poetyckie, działa bookcrossing.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki