PRZESTRZEŃ FOTOGRAFICZNA

Przestrzeń Fotograficzna APK to: wystawy, przeglądy, spotkania autorskie oraz konsultacje. To także Muzeum Fotografii – jedno z nielicznych w Polsce miejsc pielęgnujących historię obrazowania poprzez gromadzenie zabytków techniki oraz różnego rodzaju archiwaliów związanych z medium fotografii. Muzeum prezentuje twórczość współczesnych artystów działających w obszarze sztuk wizualnych – uznanych twórców oraz obiecujących debiutantów. To przestrzeń otwarta, z ciemnią fotograficzną oraz atelier, w których odbywają się lekcje muzealne i warsztaty adresowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych – od camera obscura przez XIX-wieczne techniki szlachetne do fotografii cyfrowej.

Kontakt: muzeumfoto@byd.pl

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kulturalna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro czynne od pon. do piąt. w godz. 9.00–17.00 (pok. L103).

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki