Rada Programowa APK

Za strategię i nadzór nad działaniami kulturalno-edukacyjnymi, realizowanymi pod szyldem Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, odpowiada Rada Programowa APK w składzie:

 • Marta Rosenthal-Sikora (Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki kulturalnej WSG, przewodnicząca Rady)
 • Marek Chamot (Dyrektor Katedry Przemysłów Kreatywnych oraz Centrum Kultury Medialnej)
 • dr Marta Ipczyńska (Z-ca Dyrektora Katedry Przemysłów Kreatywnych)
 • dr Magdalena Wichrowska (Katedra Przemysłów Kreatywnych)
 • dr Marta Ipczyńska (Katedra Przemysłów Kreatywnych)
 • dr Natalia Mrozkowiak (Katedra Przemysłów Kreatywnych)
 • Karolina Szatkowska (Katedra Przemysłów Kreatywnych)
 • Marcin Żurański (Dyrektor Działu Marketingu i Informacji)
 • Elżbieta Schulz (koordynatorka APK)
 • Adam Juszkiewicz (kustosz Muzeum Fotografii)
 • Łukasz Ułanowski (Muzeum Fotografii)
 • Rafał Skiba (Studio Nagrań APK)
© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki