Rada Programowa APK

Za strategię i nadzór nad działaniami kulturalno-edukacyjnymi, realizowanymi pod szyldem Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, odpowiada Rada Programowa APK w składzie:

  • Marta Rosenthal-Sikora (Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki kulturalnej WSG, kierownik APK, przewodnicząca Rady)
  • prof. Marek Chamot (Dyrektor Katedry Przemysłów Kreatywnych oraz Centrum Kultury Medialnej)
  • dr Marta Ipczyńska (Z-ca Dyrektora Katedry Przemysłów Kreatywnych)
  • dr Magdalena Wichrowska (Katedra Przemysłów Kreatywnych)
  • dr Natalia Mrozkowiak (Katedra Przemysłów Kreatywnych)
  • Sabina Stankiewicz (Dział Marketingu i Informacji)
  • Elżbieta Schulz (koordynatorka APK)
  • Marek Noniewicz (kustosz Muzeum Fotografii)
  • Karolina Szatkowska (Muzeum Fotografii)
  • Rafał Skiba (Studio Nagrań APK)
© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki