OFERTA DLA SPONSORÓW

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w tworzeniu oraz promowaniu działań kulturalnych. Akademicka Przestrzeń Kulturalna posiada niezbędną infrastrukturę potrzebną do realizacji takich wydarzeń, jak:
 
  • wystawy, wernisaże, koncerty, spektakle teatralne, pokazy mody, projekcje kinowe, projekcje multimedialne, konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, inne
APK to również:
 
  • studio nagrań, stanowiące integralną część sceny sali widowiskowej, pozwalające na bezproblemową archiwizację wydarzeń w formie audio,
  • Muzeum Fotografii, posiadające największy zbiór eksponatów w regionie,
  • sala multimedialna
Proponujemy następujące formy współpracy:

Sponsor Generalny
Może nim być tylko jedna firma. W ramach tej formy sponsoringu, nazwa i logo firmy będzie umieszczone na wszystkich materiałach reklamowych  każdego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Sponsor Generalny będzie miał prawo do przedstawiania własnych pomysłów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wykorzystania infrastruktury. Ponadto będzie mógł zorganizować stoisko reklamowe w holu głównym budynku APK.

Sponsor Główny
Może nim być kilka firm, ale nie więcej niż cztery. W ramach tej formy sponsoringu, nazwa i logo firmy będzie umieszczone w stopce plakatów i ulotek reklamujących imprezy APK oraz w formie banerów na oficjalnej stronie internetowej. Sponsor Główny będzie miał prawo do przedstawiania własnych pomysłów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz wykorzystania infrastruktury, jednak pierwszeństwo w tym zakresie posiada Sponsor Generalny.

Sponsor
W ramach tej formy sponsoringu, nazwa i logo firmy będą umieszczone na odwrocie ulotek reklamujących imprezę oraz w formie listy na oficjalnej stronie internetowej APK.

KONTAKT
e-mail: apk@byd.pl
tel. 52 567 00 57
© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki