KONTAKT I LOKALIZACJA

Adres korespondencyjny:

Akademicka Przestrzeń Kulturalna
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Budynek APK (kampus WSG, budynek L, ul. Królowej Jadwigi 14)
Muzeum Fotografii, Galeria nad Brdą, Galeria Debiut, sala widowiskowa, studio nagrań

Biuro APK (pok. L103) czynne od pon. do piąt. w godz. 9.00–17.00.

Wirtualny spacer po Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej

KONTAKT

Marta Rosenthal-Sikora
Pełnomocnik Prezydenta WSG ds. polityki kulturalnej
Kierownik APK
e-mail: marta@byd.pl

Elżbieta Schulz
Koordynatorka APK
tel. 52 567 00 57, kom. 510 265 151
e-mail: elzbieta.schulz@byd.pl

Marek Chamot
Dyrektor Centrum Kultury Medialnej
tel. 52 567 00 79, kom. 510 265 135
e-mail: m.chamot@byd.pl

Marta Ipczyńska
Dyrektor Katedry Przemysłów Kreatywnych
tel. 52 567 00 57
e-mail: marta.ipczynska@byd.pl

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kulturalna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Królowej Jadwigi 14
85-231 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro czynne od pon. do piąt. w godz. 9.00–17.00 (pok. L103).

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki