KONTAKT I LOKALIZACJA

Adres korespondencyjny:

Akademicka Przestrzeń Kulturalna
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Budynek APK (kampus WSG, budynek L, ul. Królowej Jadwigi 14)
Muzeum Fotografii, Galeria nad Brdą, Galeria Debiut, sala widowiskowa, studio nagrań, biuro (pok. L103)

Wirtualny spacer po Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej

KONTAKT

Marta Rosenthal-Sikora
Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki kulturalnej WSG
Kierownik APK
e-mail: marta@byd.pl

Elżbieta Schulz
Koordynatorka APK
tel. 52 567 00 57, kom. 510 265 151
e-mail: elzbieta.schulz@byd.pl

Marek Chamot
Dyrektor Katedry Przemysłów Kulturalnych
tel. 52 567 00 79, kom. 510 265 135
e-mail: m.chamot@byd.pl

Marta Ipczyńska
Z-ca Dyrektora Katedry Przemysłów Kreatywnych
tel. 52 567 00 57
e-mail: marta.ipczynska@byd.pl

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki