KONTAKT I LOKALIZACJA

Adres korespondencyjny:

Akademicka Przestrzeń Kulturalna
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Budynek APK (ul. Królowej Jadwigi 14)
Muzeum Fotografii, Galeria nad Brdą, Galeria Debiut, sala widowiskowa, studio nagrań

Biuro APK (kampus WSG, budynek L, pok. L-02)
 

mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora
Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki kulturalnej WSG
Kierownik Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG
e-mail: marta@byd.pl

mgr Elżbieta Schulz
Koordynatorka Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG
tel. 52 567 00 57, kom. 510 265 151
e-mail: elzbieta.schulz@byd.pl

prof. WSG dr Marek Chamot
Dyrektor Katedry Przemysłów Kulturalnych i Centrum Kultury Medialnej WSG
tel. 52 567 00 79, kom. 510 265 135
e-mail: m.chamot@byd.pl

artysta grafik dr Marta Ipczyńska
Z-ca Dyrektora Katedry Przemysłów Kreatywnych
tel. 52 567 00 79
e-mail: marta.ipczynska@byd.pl

 

Wirtualny spacer po Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej - ZOBACZ

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki