WSPÓŁPRACA

Akademicka Przestrzeń Kulturalna daje wiele możliwości, wszystko zależy od twórcy i jego pomysłu. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami i zacznij realizować swoje projekty, dzięki APK stanie się to o wiele prostsze niż myślisz.

ORGANIZACJA WYSTAW

Akademicka Przestrzeń Kulturalna dysponuje własną przestrzenią wystawową, umożliwiającą prezentację niewielkich wystaw indywidualnych i zbiorowych (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia). Sprawdź plany galerii.

MAŁE GRANTY KULTURALNE

Małe granty kulturalne to szansa dla osób projektujących nowe zadania kulturalne. Służyć mają stymulowaniu aktywności w dziedzinie kultury, w szczególności zaś – aktywności przedstawicieli środowiska akademickiego, legitymujących się ponadprzeciętnymi osiągnięciami artystycznymi lub naukowymi, potwierdzonymi konkretnymi rezultatami działania.

W przypadku grantów pod uwagę brane są projekty artystyczne lub naukowe (1- lub 2-letnie), odznaczające się jasnością i dopracowaniem koncepcji, określeniem rezultatów i grona odbiorców, do których są adresowane, podaniem precyzyjnego harmonogramu oraz kosztorysu, uwzględniającego co najmniej w połowie dofinansowanie ze źródeł własnych lub innych pozauczelnianych (miasta, krajowych, europejskich) oraz nie zawierającego kosztów osobowych, wreszcie wskazaniem niezbędnej infrastruktury i ewentualnie korzyści marketingowych.

Terminy składania wniosków na małe granty kulturalne:

I tura - do 31 października
II tura - do 28/29 lutego

REKOMENDACJE

Rekomendacje APK to projekt wspierający młodych twórców, pochodzących z województwa kujawsko–pomorskiego. To „parasol”, pod którym artyści mają dostęp do narzędzi pomocnych przy kreowaniu siebie oraz swojej sztuki. Artyści objęci programem Rekomendacje APK otrzymują m.in. wsparcie promocyjne (rozsyłanie informacji na temat twórcy do szerokiej bazy adresatów), możliwość korzystania z sali prób, czy kontakt z doświadczonymi artystami.

Mogą również skorzystać z grantów APK, pozwalających na realizację najróżniejszych projektów, jak np. wydanie albumu z pracami plastycznymi/ fotograficznymi oraz innymi (zbiorcze lub indywidualne). Pomagamy również przy wydaniu albumu muzycznego, singli lub kompilacji. Wspieramy artystów w trakcie wyjazdów na konkursy oraz warsztaty, oferujemy wykorzystanie infrastruktury APK przy realizacji eventów. Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne inicjatywy.

Jak dotąd rekomendacje APK zostały przyznane zespołom: PTAKY, SOIMA, SANDALESS, The Day After oraz B.O.K (BiszOerKay).


Wybrany formularz zgłoszeniowy po wypełnieniu należy przesłać na adres apk@byd.pl lub dostarczyć osobiście do biura Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej (kampus WSG, budynek L, pok. L-02, ul. Królowej Jadwigi 14). Wnioski rozpatruje Rada Programowa APK. W przypadku działań oraz wystaw fotograficznych opiniuje je także Rada Programowa Muzeum Fotografii przy WSG.

FORMULARZE DO POBRANIA:

ORGANIZACJA WYSTAWY

MAŁE GRANTY KULTURALNE

REKOMENDACJA

INNA WSPÓŁPRACA

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki