Zmiana lokalizacji APK

Nowy profil działalności związany jest z realizowanymi projektami dedykowanymi sektorowi przemysłów kreatywnych (Monumentu Sonus Visio - Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków). Innowacyjne laboratoria kreatywne służyć będą praktycznej edukacji, zwiększeniu usług poprzez dostęp do specjalistycznych pracowni oraz dalszemu rozwojowi badań w obszarach kultury i sztuki. 
Na II piętrze budynku zlokalizowana będzie także siedziba Katedry Przemysłów Kreatywnych, która kontynuować będzie dotychczasową działalność edukacyjną w oparciu o nowe przestrzenie warsztatowe i innowacyjne pracownie badawcze
Na kolejną - kreatywną odsłonę APK składa się kilkanaście projektów dedykowanych nie tylko studentom, lecz przede wszystkim społeczności. 
Serdecznie Zapraszamy! 

KONTAKT

Akademicka Przestrzeń Kreatywna
Wyższa Szkoła Gospodarki

ul. Karpacka 52
85-164 Bydgoszcz

tel. 52 567 00 57
e-mail: apk@byd.pl

Biuro APK czynne od pon. do piąt. w godz. 8:00–16:00 W pozostałe dni nieczynne.

Muzeum Fotografii oraz galeria czynne dla zwiedzających od wt. do piąt. w godz. 11:00–17:00 oraz w sob. w godz. 10:00–14:00. W pozostałe dni nieczynne.

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki