Przestrzeń FOTOGRAFICZNA

Przestrzeń Fotograficzna – działająca w obszarze Muzeum Fotografii - znajdującego się w budynku Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG - obejmuje organizację wystaw, kursy, warsztaty, lekcje muzealne, pokazy fotografii analogowej oraz cyfrowej, atelier, eksperymentalną ciemnię fotograficzną, czytelnię.

ARCHIWUM

Wydarzenia i imprezy kulturalne, realizowane w oparciu o przestrzeń fotograficzną:
  • ekspozycje fotograficzne połączone z wykładami – imprezy cykliczne (w ramach wymiany fotograficznej ze środowiskiem ZPAF Okręg Toruńsko-Bydgoski),
  • wystawy tworzone w oparciu o realizacje studentów,
  • wystawy pokonkursowe, tematyczne np.: Don Juan – moja wizja współczesnego bohatera,
  • wystawy prezentujące dokonania kół fotograficznych i warsztatów artystycznych,
  • kontynuacja działań związanych z ekspozycją w ramach Nocy Kulturalnej.
Inicjatywy i projekty kulturalne:
  • prezentacja ciekawych twórców z Polski (w ramach Prezentacji Fotograficznych – impreza organizowana jak do tej pory co 2 lata),
  • Galeria fotograficzna (np.: galeria WSG - 07) – wystawiająca w Bydgoszczy tylko fotografię, ściśle ukierunkowana na dane medium; z salą wyposażoną w odpowiednie oświetlenie.
W ramach przestrzeni fotograficznej podjęta została współpraca z:
  • ZPAF – Okręg Toruńsko-Bydgoski – możliwość organizacji wystaw w miastach: Toruń, Bydgoszcz, Wrocław (wymiana fotograficzna: prezentacje profesjonalistów z grona ZPAF oraz wystawy najlepszych prac studentów w małej Galerii w Toruniu i we Wrocławiu, współpraca w zakresie promocji, osoba odpowiedzialna za współpracę: Kinga Eliasz),
  • TVP Bydgoszcz - animacje poklatkowe lub jingle tematyczne (prace powstałe w ramach warsztatów artystycznych i kół fotograficznych zwłaszcza fotografii generowanej). 
© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki